Ringvangsten 25 mei 2019

Foto: Braamsluiper

Vanmorgen stonden de netten om 5.00 uur open. Het was bewolkt windstil en nog behoorlijk donker. De eerste ronde vingen we 7 vogels, waaronder 2 Grauwe Vliegenvangers. Een ervan was geringd op 14 mei 2015 als man na 1stekalenderjaar. Later op de morgen vingen we er nog 2 waar opnieuw een geringde bij was, maar deze was onlangs geringd. Dit jaar hebben we al 8 Grauwe Vliegenvangers gevangen, dat is al in jaren niet meer gebeurd.

Om 8.00 uur vingen we een Braamsluiper, ook niet alledaags. De vogel had een broedvlek, dus een plaatselijke vogel die ergens op zijn of haar eitjes zit.

Er waren ook veel jonge Roodborsten in het Kooibos en een aantal konden het net ook vinden. Om 9.00 uur hadden we een excursie te verzorgen voor den Kooivogel vereniging van Hasselt. Het gezelschap bestond uit 13 mannen en 1 vrouw, ze waren zeer geïnteresseerd en genoten van onze uitleg. We konden de mensen een Grauwe Vliegenvanger laten zien en een vrouw Grote Bonte Specht. De vereniging bestond 60 jaar en omdat de leden de Haasjes Kooi een warm hart toe droegen kregen we een gift van € 60,00. Heel veel dank hiervoor!

Later in de ochtend vingen we opnieuw 2 Grote Bonte Spechten, een man en een juveniel. Om 11.30 uur hebben we de netten weer gesloten.

 

De resultaten:

Vogelsoort Nieuw Terug
Braamsluiper 1  
Grauwe Vliegenvanger 2 2
Grote Bonte Specht 1 2
Koolmees   2
Merel   2
Pimpelmees   1
Roodborst 4 3
Vink 1 1
Winterkoning   1
Totaal 9 14

23 exemplaren en 9 soorten

 

Aanwezig: Jan, Henk en Judith

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *