Vogelringstation ‘De Kooi’ zoekt vrijwilligers

Vogelringstation, eendenkooi en bijenstal De Kooi zoekt vrijwilligers voor rondleidingen en het geven van voorlichting over cultuurhistorie en natuureducatie aan leerlingen van basisscholen.

Deze rondleidingen vinden plaats in de periode van maart t/m november. Met name in de maanden april, mei, juni verzorgen wij 2 ochtenden in de week rondleidingen en voorlichting aan basisscholen. Wij zoeken hiervoor nog een aantal enthousiaste vrijwilligers die deze rondleiding mede willen verzorgen.

Ook vragen wij vrijwilligers voor het vogelringwerk. Eenmaal per 10 dagen vangen, ringen, meten en wegen wij zangvogels, de verkregen gegevens worden genoteerd en dienen voor natuuronderzoek.

Wij zoeken vrijwilligers die eenmaal maal per  10 dagen willen deelnemen aan het vogelringwerk, per keer is het tijdsbestek ca 8 uur. Ook kunt u hierbij opgeleid worden tot het verkrijgen van een ringvergunning zodat u  zelfstandig ringer kunt worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.