maart 28, 2016

ORGANISATIE

Over de stichting

Stichting vogelringstation bestaat uit een groep vrijwilligers die aan de ene kant vrijwillig meewerken aan het vogeltrekstation te Wageningen door het vangen, ringen en vastleggen verschillende biometrische gegevens, van in het wild levende vogels, voor het vogeltrekstation. Op deze wijze wordt er een bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek van de fauna in Nederland.

Anderzijds houdt de Stichting zich bezig met het restaureren en in stand houden van een eendenkooi aan de Klinkerweg te Hasselt "Haasjes Kooi"genaamd. Dit om uit cultuurhistorisch oogpunt de kooi en het vak van eendenkooiker voor het nageslacht te bewaren. Door bezoekers te ontvangen in de periode mei tot en met oktober wordt deze kennis gedeeld. Excursies worden gehouden op afspraak. In de excursie wordt uitleg gegeven over het onderzoek naar zangvogels, over het kooikersvak, de eendenkooi en de imkerij. Ook kan men dit met eigen ogen aanschouwen. De eendenkooi heeft een bijenstal met permanente bewoning van verschillende bijenvolken. Het belang van bijen wordt vaak onderschat. De stichting wil graag kennis overdragen over het kleinste Nederlandse huisdier.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen eendenkooi. Vroeger was het vak kooiker een goed betaalde ambacht. Het was weliswaar hard werken maar de eenden leverden per stuk heel wat op. Tegenwoordig hebben eendenkooien alleen nog bestaansrecht door inzet van vrijwilligers. Een ieder op eendenkooi Haasjes draagt zijn of haar inzet vrijwillig bij. Elke woensdag is er een ploeg betrokkenen aan de slag om restauratiewerkzaamheden en onderhoud uit te voeren. De kooiker zorgt voor het reilen en zeilen van de organisatie en zorgt dat de eenden en andere vogels voldoende bescherming krijgen. De imker werkt samen met de bijenvolken aan een prettig bijenklimaat. De vogelaars zetten zich onder andere in voor het controleren en schoonmaken van nestkastjes, het vangen en ringen van de vogels en ook zij kijken continu naar verbetering van de leefomgeving en voeding voor de gevleugelde dieren.