maart 28, 2016

STEUN

Stichtinginformatie

De Belastingdienst heeft Stichting Vogelringstation "De Kooi" de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt.

Het registratienummer dat hier bij hoort is 8136.38.343. Eén en ander is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Stichting Vogelringstation "De Kooi" en haar sponsoren zijn:
• Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Stichting Vogelringstation "De Kooi";
• Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
• Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen).

Steun

Stichting Vogelringstation De Kooi wordt ondersteund door de volgende organisaties:

• Staatsbosbeheer
• Landschap Overijssel
• Marke van Streukelfonds
• Prins Bernhard cultuurfonds
• Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta
• Buitenhuis Kontainerbouw
• Provincie Overijssel
• LK mediasupport