maart 28, 2016

VOGELRINGSTATION

Vogelonderzoek

Eendenkooien nemen een bijzondere plaats in voor de flora en fauna zo ook kooi "Haasjes". De kooi ligt midden in een ruilverkavelingsgebied uit de jaren zestig van de vorige eeuw, het is in de omgeving een zeer oud natuurgebied met bijzondere waarden. Door het ringwerk van zangvogels vanaf l juni 2001 tot heden hebben wij een goed inzicht gekregen van de vogelpopulatie in dit gebied. Zowel de broedvogels als de doortrekkers en de wintergasten. Wij vangen hier namelijk het gehele jaar, indien mogelijk eenmaal per week, zangvogels door middel van mistnetten. Wij hebben een mistnetopstelling met een lengte van 250 meter. Tot nu toe hebben wij ruim 40 verschillende soorten vogels gevangen en geringd. Ook worden de biometriesche gegevens van de vogels vastgesteld zoals: vleugellengte, tarsus, vetgraad en gewicht. Al deze gegevens worden in de computer ingevoerd en doorgestuurd naar het vogeltrekstation te Wageningen. Het vogelringwerk en een eendenkooi hebben in oorsprong niets met elkaar te maken maar (zoals al eerder vermeld) toen wij eenmaal bezig waren met het ringen van zangvogels op deze locatie werden wij zo geboeid door de eendenkooi dat wij besloten om hier een totaal project van te maken. Door het organiseren van excursies kunnen wij onze bezoekers een breed programma bieden die zowel vogelkennis als culthuurhistorische- en natuurwaarden bevat.